Milieubadge Duitsland – Umweltplakette

Milieubadge Duitsland – Umweltplakette

Wat is een milieusticker

Een milieusticker, ook wel Umweltplakette of eco-sticker, is een insigne dat je nodig hebt om je auto te markeren als je sommige steden in Duitsland betreedt. Het is wettelijk verplicht deze sticker te hebben, omdat het laat zien hoeveel jouw auto het milieu vervuilt. Er zijn verschillende types van de sticker (groen, geel, rood en meer) en je zult een sticker ontvangen gebaseerd op de richtlijn op uitstoot uitgegeven door de EEC/EC, vermeld op het kentekenbewijs.

Sinds 1 maart 2007 hebben Duitse steden de mogelijkheid om de zogenaamde milieuzones in te richten. Alleen gemarkeerde auto’s mogen deze zones betreden. Deze zones zijn normaal gesproken in het stadscentrum of in de omliggende gebieden. Bijvoorbeeld: Berlijn, München, Frankfurt am Main etc. (Waar nodig?)

Welke auto moet worden gemarkeerd?

De verplichting om je auto te markeren met een relevante eco-sticker geldt ook voor buitenlandse auto’s. De sticker is een leven lang geldig. De verplichting geldt voor: auto’s, trucks en bussen. Het geldt niet voor motoren en tractoren.

Verkeersborden

Eco-zones zijn aangegeven bij een verkeersbord “Umwelt ZONE” zoals je op de afbeelding kunt zien. Een tweede bord onder dit bord met het opschrift “frei” geeft aan wat voor type sticker je nodig hebt.

Je moet misschien een boete betalen tot wel 80 euro als je deze zones betreedt zonder een geldige Umweltplakette.

 

Types van milieustickers

Hier kun je te weten komen wat voor soort eco-sticker je nodig hebt voor jouw auto.

In het stukje Geldigheid van milieustickers kan je makkelijk checken welke Duitse steden je kunt betreden zonder milieusticker.

Milieustickers zijn gerelateerd aan het niveau van luchtvervuiling veroorzaakt door een auto. Ze zijn onderverdeeld in vier klassen. Daarom spreken we van de vier uitstoot-klassen van de milieustickers (hoe hoger de uitstoot-klasse, hoe milieuvriendelijker het voertuig).

Het is logisch dat auto’s die de vierde klasse van de milieusticker bereiken het meest milieuvriendelijk zijn, en daardoor het milieu het minst vervuilen. Ook is het logisch dat de milieustickers gelabeld zijn op kleur – groene sticker, gele sticker en rode sticker.

Welk type milieusticker kan ik krijgen

Typen milieustickers zijn belangrijk om auto’s uit elkaar te houden die de specifieke eco-zones mogen betreden. De meeste eco-zones staan alleen auto’s met een groene sticker toe de zone te betreden, hoewel sommige zones ook auto’s met een gele sticker toelaten. Je kunt meer te weten komen over welke Duitse steden vereisen dat je je auto markeert met welke milieusticker in de sectie hierboven – Geldigheid van milieustickers.

 

In de opsommende tabel kun je gemakkelijk uitvinden welk type milieusticker jij zult krijgen voor jouw auto. (Euro-level staat voor de richtlijn op uitstoot uitgegeven door de EEC/EC vermeld op jouw kentekenbewijs.)

Het type milieusticker hangt af van de specifieke (jouw) auto. Om je milieusticker te krijgen, heb je het originele kentekenbewijs nodig. De uitstoot-klasse van een milieusticker wordt dan vastgesteld aan de hand van de richtlijn op uitstoot uitgegeven door de EEC/EC (ECE regeling), welke in het kentekenbewijs vermeld staat.

Als er geen richtlijn op uitstoot uitgegeven bij de EEC/EC of ECE regeling in je kentekenbewijs vermeld staat, is het nodig om deze te verkrijgen of de regeling samen met de verklaring van de autofabrikant of samen met een geautoriseerd testcentrum DEKRA Automotive PLC.

In het geval dat de eigenaar van een voertuig een leasemaatschappij is en het vermeld staat in het kentekenbewijs, heb je een origineel kentekenbewijs nodig of een kopie ervan samen met het certificaat van de registratie van het voertuig of het MOT certificaat om een milieusticker te bestellen.

De meeste auto’s met benzinemotoren die een drie-weg katalysator hebben (dat is de norm sinds de 90’er jaren), kunnen een groene sticker krijgen op basis van de data die vermeld staat in het kentekenbewijs. De situatie is gecompliceerder voor dieselauto’s die fijnstof produceren. Daarom is het waarschijnlijk dat alleen moderne auto’s, gemaakt in recenter jaren, een groene sticker kunnen krijgen (over het algemeen auto’s gemaakt na 1.1.2016).

Hoe moet je een milieusticker krijgen?

De verplichting om een milieusticker te hebben geldt voor iedereen (ook voor buitenlandse voertuigen). Met deze website kun je gemakkelijk een milieusticker bestellen en deze zal je ontvangen met de post binnen maximaal 7 dagen. Er gelden geen extra verzendkosten.

NAAR DUITSLAND REIZEN MET DE AUTO?

Krijg de eco-sticker met gratis verzenden binnen 7 dagen.