Ecologische zones Lyon

Groene zone Lyon

Benodigd type milieusticker in Lyon: Afhankelijk van het waarschuwingsniveau

CritAir sticker France

 

U kunt meer lezen over deze types milieustickers in de sectie Types milieustickers.

 

Ecologische zones in Lyon

Sinds eind 2016 is er een zogenaamde tijdelijke lage-uitstootzone in Lyon, die van kracht is wanneer een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt.

In de praktijk betekent dit dat wanneer er sprake is van een 'hoog smoggehalte' op een oneven kalenderdag, er alleen voertuigen met een oneven eindcijfer op hun nummerbord worden toegelaten in de stad. Op een even kalenderdag worden alleen voertuigen met een nummerbord met even eindcijfers toegelaten in de stad.
 

De kaart van eco-zones Lyon

 

De geldigheid van ecologische zones in Lyon

Andere voorwaarden zijn afhankelijk van het smogniveau:

  • Bij niveau D2 - alleen auto's met een Crit'Air-sticker van categorie 0, 1, 2 of 3 zijn toegestaan. Voertuigen van lagere categorieën (zoals 4, 5 of 6) dienen de regels voor afwisselend verkeer te volgen. Op oneven dagen worden auto's met een nummerbord met een oneven eindcijfer toegelaten in de stad en op even dagen worden alleen auto's met een even nummerbord toegelaten.
  • Bij niveau D3 - alleen auto's met een Crit'Air-sticker van categorie 0, 1 of 2 zijn toegestaan. Voertuigen van lagere categorieën (zoals 3, 4, 5 of 6) dienen de regels voor afwisselend verkeer te volgen. Op oneven dagen worden auto's met een nummerbord met een oneven eindcijfer toegelaten in de stad en op even dagen worden alleen auto's met een even nummerbord toegelaten.

De ecologische zones zijn geldig voor buitenlandse bestuurders

Vanaf 1 februari 2017 dienen zowel Franse als buitenlandse voertuigen die door de geactiveerde lage-uitstootzone in Lyon rijden een Crit'Ait-sticker op de voorruit te plakken, waarmee zij het recht verkrijgen de stad in te rijden.

 

Boete van 68 euro

Als u zonder geldige sticker in een milieuzone rijdt, kunt u een boete krijgen van € 68 of meer.

 

Rijden in Lyon

Gaat u met de auto naar Lyon?

Sinds 01-04-2017 moeten buitenlandse auto's het Crit'Air-milieuvignet voeren. Deze zogeheten lage-emissiezone wordt van kracht wanneer het smogniveau toeneemt. Na een smogalarm van 2 dagen, hebben alleen voertuigen met een Crit'Air-sticker uit de klassen E, 1, 2 en 3 toegang. De voorwaarden worden vervolgens aangescherpt als het smogalarm langer blijft gelden. Er zijn 6 verschillende soorten vignetten in Frankrijk die aangeven hoeveel invloed het voertuig heeft op de luchtverontreiniging. Indien u niet aan deze regels voldoet, riskeert u een boete van €68 tot €375.

De hele stad, inclusief het naastgelegen Villeurbanne en de binnenwegen, maken onderdeel uit van de lage-emissiezone van Lyon. De beperkingen gelden niet voor de snelwegen A6, A7, A42 en de tunnel van de A6.

 

Bestel uw milieuvignet voor toegang tot Lyon, en betaal geen verzendkosten!

De sticker heeft een onbeperkte geldigheid en dient rechtsonder in de hoek van de voorruit te worden aangebracht.

 

Meer informatie over milieuzones in Parijs hier.

Gaat u per voertuig op reis naar Lyon?

Koop een Crit'Air voor Lyon, Parijs en andere steden. GRATIS levering.