Ecologische zones Lyon

Sinds eind 2016 is er een zogenaamde tijdelijke lage-uitstootzone in Lyon, die van kracht is wanneer een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt. In de praktijk betekent dit dat wanneer er sprake is van een 'hoog smoggehalte' op een oneven kalenderdag, er alleen voertuigen met een oneven eindcijfer op hun nummerbord worden toegelaten in de stad. Op een even kalenderdag worden alleen voertuigen met een nummerbord met even eindcijfers toegelaten in de stad.

Andere voorwaarden zijn afhankelijk van het smogniveau:

  • Bij niveau D2 - alleen auto's met een Crit'Air-sticker van categorie 0, 1, 2 of 3 zijn toegestaan. Voertuigen van lagere categorieën (zoals 4, 5 of 6) dienen de regels voor afwisselend verkeer te volgen. Op oneven dagen worden auto's met een nummerbord met een oneven eindcijfer toegelaten in de stad en op even dagen worden alleen auto's met een even nummerbord toegelaten.
  • Bij niveau D3 - alleen auto's met een Crit'Air-sticker van categorie 0, 1 of 2 zijn toegestaan. Voertuigen van lagere categorieën (zoals 3, 4, 5 of 6) dienen de regels voor afwisselend verkeer te volgen. Op oneven dagen worden auto's met een nummerbord met een oneven eindcijfer toegelaten in de stad en op even dagen worden alleen auto's met een even nummerbord toegelaten.

Vanaf 1 februari 2017 dienen zowel Franse als buitenlandse voertuigen die door de geactiveerde lage-uitstootzone in Lyon rijden een Crit'Ait-sticker op de voorruit te plakken, waarmee zij het recht verkrijgen de stad in te rijden.

Als u zonder geldige sticker in een milieuzone rijdt, kunt u een boete krijgen van € 68 of meer.

 

De kaart van eco-zones Lyon

NAAR FRANKRIJK REIZEN MET DE AUTO?

Koop een Crit'Air voor Parijs, Grenoble en andere steden. Gratis levering binnen 14 dagen.